MAATREGELEN CORONAVIRUS

Als gevolg van de sterke stijging van het antal coronabesmettingen in ons land, schakelt de kinderopvang vanaf woensdag 14 oktober 2020 over naar code oranje. In code oranje blijven alle kinderen welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. Wanneer uw kind afwezig is, zullen er respijtdagen ingezet worden en/of zal u betalen voor een afwezigheidsdag. 
 
Als uw kind ziek is of symptomen vertoont, houdt u het thuis. Wij herinneren u aan volgende ziektesymptomen:
 
– (Rectaal gemeten) koorts (38,0°);
– Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden;
– Plotse verandering van stoelgangpatroon met 2 of meer waterige  stoelgangen per dag;
– Braken met bloed of herhaaldelijk braken;
– Plotse huiduitslag of blaasjes.
 
 
 
Gelieve rekening te houden met volgende veiligheidsmaatregelen: 
 
– Slechts uitzondelijk mag u de leefgroepen betreden met een mondmasker. 
– U draagt verplicht een mondmasker wanneer u uw kind komt brengen of ophalen. 
– U bewaart een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen.
– We vragen u om alleen de kinderopvanglocatie te betreden. U probeert zoveel mogelijk het kind door dezelfde persoon te brengen en op te halen.
– U wast of ontsmet uw handen voor en na de breng- en haalmomenten van uw kind.
 
 
 

 

 

Infoavond: Slaapmoeilijkheden bij jonge kinderen

DINSDAG 29 OKTOBER 19u00

Herken je de volgende situaties?

– Elke avond maakt Kobe (1,5 jaar) een hele scène als ik hem in zijn bedje wil stoppen. Elke keer opnieuw heeft hij een ander uitvlucht.

– Kiara (10 maanden) valt elke avond op de schoot van papa in de zetel in slaap. Als Kiara ’s nachts wakker wordt in haar eigen bedje, begint ze luid te huilen totdat papa of mama naar haar kamer komen.

– Anne (2,5 jaar) huilt wanneer ze door haar ouders naar bed gebracht wordt. Ze is bang voor spoken en bang dat er eentje onder haar bed zit.

Slapen in van levensbelang. Kinderen komen hierdoor op krachten van de inspanningen die ze overdag gedaan hebben en bovendien groeien kinderen tijdens de slaap. Het is dus noodzakelijk dat een kind het aantal uren slaap krijgt dat het nodig heeft. Toch is dit niet altijd even evident. Kinderen kunnen al eens moeilijk inslapen of ze slapen niet altijd goed door.

Tijdens deze bijeenkomst willen we tips meegeven over slaapproblemen en de tijd nemen om vragen te beantwoorden omtrent dit thema.

Inschrijven kan via mail naar harlekijntje@sint-goedele.be

Terugkomdag

De kindjes die de afgelopen maanden naar school zijn gegaan, nodigen we op woensdag 2 oktober graag uit voor onze terugkomdag. Graag verwennen we ze met een drankje en een hapje, en horen hoe de start in de kleuterklas verlopen is.

Opendeurdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni zijn jullie allemaal welkom op onze opendeurdag. We starten om 14 uur en sluiten af om 17 uur. Om 15 uur gaat er een rondleiding door met de leidinggevende.
Bevestig je aanwezigheid via harlekijntje@sint-goedele.be

Aarzel zeker niet om langs te komen!

Hier vinden jullie de uitnodiging: Uitnodiging opendeur

WeEk VaN dE oPvOeDiNg

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. De campagne maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar.

‘Opvoeden is samenspel’ is het thema van dit jaar. Een thema waar je alle kanten mee op kan. Duik even onder in onze inspirerende activiteiten, lees meer in de duidingstekst, ontdek het rijke materialenaanbod, zoek een spreker in onze lijst en maak vanaf begin maart gebruik van onze campagnemateriaal!

Onze ouders kunnen op onze Facebookpaginga tal van activiteiten, tips, artikels rond opvoeding,… terugvinden. Voor de kindjes is er een leuke tekenwedstrijd voorzien!

Buitenspeeldag 18-04-2018

Vandaag staat het buitenspelen centraal in onze kinderopvanglocatie. We hebben tal van activiteiten georganiseerd voor de kinderen, die jullie via foto’s op Facebook kunnen volgen. Ook in heel wat gemeenten kan er vandaag veel ontdekt worden. Meer informatie vind je op: www.buitenspeeldag.be

Buitenbaby’s

Kind en Gezin ging op zoek naar de redenen waarom we kinderen wel of niet laten buiten spelen. Want kinderen die niet of maar weinig buiten spelen, missen veel kansen. Buiten spelen, dat is immers volop ontdekken en verwonderd raken. Dat is, nog meer dan binnen, je amuseren, met al je zintuigen. Of het nu een baby is die blij wordt van de frisse bries in zijn gezicht of een peuter die ontdekt dat gras niet zo lekker is, buiten spelen is leuk. Natuurlijk is het ook gezond en goed voor de ontwikkeling. Wie buiten speelt, beweegt meer en wordt minder vaak ziek.

Buiten spelen zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Toch is het dat vandaag niet, zeker niet op straat. Steeds meer ouders kiezen om buiten te spelen in een ‘veilige omgeving’, zoals de eigen tuin. Dat is een prima plek, maar er zijn nog zoveel meer plekken waar het kan, ook de straat. Een kind op straat vraagt meer begeleiding en aandacht dan thuis in de zandbak, maar laat ons van straten, pleinen en parken geen verboden gebied maken. Want wie op straat speelt, ontdekt zijn buurt en raakt vertrouwd met de omgeving.
Meer informatie vind je op www.kindengezin.be/buitenbabys